Potrebe kojima se projekt bavi - Za projektno područje je potrebno jačanje regionalnog identiteta pomoću očuvanja kulturnih izvora i njihovog upravljanja na prekograničnom području iz perspektive održivog razvoja. Na projektnom područje je evidentirano više od 200 kulturnih potencijala registriranih u sklopu kulturne baštine, materijalne i nematerijalne baštine. Također na projektnom području na obje strane granice postoji sličan oblik kulturne regije i elemenata različite tradicije. Susreću se dva jezika i dvije kulture, koji nude veliki potencijal. Na projektnom području postoje mnogi objekti, koji su u javnom vlasništvu, a neki potiču iz srednjeg vijeka. Nažalost, održavanje, revitalizacija i obnova takvih objekata iziskuje velika sredstva te stanovnici i jedinica lokalne samouprave praktično, unatoč činjenici važnosti očuvanja zaštićene kulturne baštine, nisu u financijskoj mogućnosti investirati u takve projekte. Bez vanjske financijske pomoći područje ne može očuvati navedene objekte i kroz vrijeme biti će izbrisani i zaboravljeni u prošlosti, a jako su važna za povijest na širem europskom prostoru. S udruživanjem kulture i tradicije biti će omogučena uspostava organiziranog povezivanja kroz pokrajinski prekogranični park koji će lagano, trajno predstavljati svakodnevan život lokalnog stanovništva s obje strane granice.


Glavna ciljna skupina su vlasnici kulturnih objekata te organizacije i pojedinci, koji se bave s očuvanjem kulturne baštine kako materijalne tako i nematerijalne. Kroz cijeli projekt će sudjelovati također brojne stručne javne službe, koje su zadužene pravilnikom/zakonom, da nadziru očuvanje kulturne baštine. Konačna upotreba objekata će biti važna za jedinice lokalne samouprave, osnovne, srednje škole te različite fakultete ili univerzitete. Prostor će se također upotrebljavati u izložbene svrhe kao i turističke promocije namijenjene cijeloj regiji s obje strane granice. Projekt će biti namijenjen također lokalnom stanovništvu, zbog uključivanja svih stanovnika i zbog osiguranja trajnog uređenja pokrajine i njegovanja kulture – povijesne baštine, kulturnim društvima, pojedincima i institucijama te široj društvenoj javnosti s obje strane granice.


Projekt se djelomično nadovezuje na projekt Turistička zona Haloze-Zagorje (INTERREG 3a Neighbourhood Programme Slovenia-Hungary-Croatia 2004-2006). Projekt se također nadovezuje na slovenskoj strani na različita poticanja civilnih društava za očuvanje nematerijalne kulturne baštine. Također s hrvatske strane postoje interesi od strane civilnih društava za zajedničko sudjelovanje na tom području. Tako da će izvedba tog projekta imati multiplikativni učinak na mnogim područjima prekograničnog sudjelovanja, a ne samo na području kulture.