Tamburaški festival v Cestici

  • Nedjelja, 22 Studeni 2015 23:28
V okvirju projekta DE – PARK v Cestici je potekal Tamburaški festival na katerem so nastopili Iva Ranogajec, Kaliope, Andrija Kos, Kušlec, Mili, Faringaši, Juraj Galina, Vinički tamburaši, Ivica Pepelko, Gabrijela Hrženjak, Ivan Povijač, Ela Canjuga.

Martinovanje v občini Cestica

  • Subota, 21 Studeni 2015 21:55
V občini Cestica je 14. 11. 2015 organizirana slovesnost Martinovanja.
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je v sklopu projekta izvedel tudi investicijska vzdrževalna dela, ki so obsegala zamenjavo strešne kritine - slame na dveh objektih v Muzeju na prostem Rogatec in sicer na gospodarskem…

Obnova Pušnikove domačije je v teku

  • Ponedjeljak, 16 Studeni 2015 21:05
Nosilec investicije Obnova Pušnikove domačije je Občina Žetale. Za izvedbo del je bil izbran izvajalec Anton GOLNAR s.p., ki je z deli pričel v avgustu 2015.
Namen operacije je bil urediti viničarski muzej z izvedbo nujnih gradbenih, sanacijskih, instalacijskih in drugih potrebnih del. S tem smo prispevali k ohranitvi dediščine na podeželju, izboljšanja kakovosti življenja ter posredno večjo gospodarsko vitalnost podeželja.