Občina Klenovnik

Občina Klenovnik se nahaja v občini Varadžin, meri 25.65 mk2 in ima 2278 prebivalcev, ki živijo v šestih naseljih.

Kot enota lokalne samouprave, Klenovik v svojem obsegu dela opravlja posle lokalnega značaja tam, kjer se neposredno pojavljajo potrebe prebivalcev. To so predvsem področja, ki se nanašajo na: ureditev prostora in bivanja, prostorno in urbanistično načrtovanje, komunalno gospodarstvo, varstvo otrok, socialno oskrbo, osnovno zdravstveno zaščito, vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje, športno vzgojo in šport, zaščito potrošnikov, zaščito in izboljšanje naravnega okolja, protipožarno in civilno zaščito, promet na svojem področju in drugo.

Področje Klenovika je znano po tradicionalnih obrteh in spretnostih ter je zelo aktivno v organizaciji ohranjanja in zaščite tako, da je lectarska tradicionalna obrt pod zaščito UNESCA.  


CMN_JAVASCRIPT

Ispis

Kontakt Občina Klenovnik

 

Općina Klenovnik
Klenovnik 9A
42244 Klenovnik
Hrvatska
Tel: +385 (0)42 763 301