PRJ Halo

Dejavnosti PRJ Halo so usmerjene v razvoj podeželskega obmejnega območja. Naš specifični cilj je razvijati življenje na podeželju, ohraniti in izboljšati kvaliteto bivanja na območju Haloz. Izvajamo povezovalne aktivnosti med različnimi akterji, kot so nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe ter ostale organizacije. S PRJ Halo postopoma ustvarjamo stimulativno podporno okolje in s tem omogočamo povečanje blaginje skupnosti območja.

PRJ Halo je tudi upravljalec Lokalne akcijske skupine Haloze. LAS Haloze z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov spodbuja trajnostni razvoj obmejnega podeželskega haloškega območja. Na lokalnem območju izboljšuje sodelovanje med posameznimi haloškimi podeželskimi akterji. Predstavlja lokalno javno – zasebno partnerstvo. Oblikovanje je tripartitno, kar pomeni zastopanost tako posameznikov, interesnih združenj in društev kot tudi javnih institucij in gospodarskih subjektov.  PRJ Halo je član Društva za razvoj slovenskega podeželja, član PREPARE – Partnership for Rural Europe ter član Mreže za podeželje ( Ministrstvo za kmetijstvo in okolje). PRJ Halo je tudi član Združenja območnih razvojnih agencij Slovenije.

CMN_JAVASCRIPT

Ispis

Kontakt PRJ Halo

 

PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro
Cirkulane 56
2282 Cirkulane
Slovenija
Tel: +386 (0)2 795 32 00